Qlik Sense Verenigingssoftware CCI Groep

Business Intelligence voor onderbouwende data-analyse

hero_immanuel

Qlik Sense

Qlik Sense

Interpreteer data en zet het om naar acties waar u binnen uw vereniging wat aan hebt. De inzichten die u opdoet zal uw kijk op uw vereniging zeker veranderen en u in staat stellen effectiever en efficiënter te gaan werken.

Qlik Sense is het nieuwe business intelligence platform van Qlik (bekend van QlikView); een revolutionaire, selfservice applicatie voor data visualisatie en Data Discovery. CCI Groep heeft een partnerschap met Qlik afgesloten en kan daardoor een BI traject aanbieden inclusief de benodigde analyse en toepassing. CCI Groep levert de kracht van Qlik in combinatie met ontsluiting van alle data uit Livits. Naast data uit Livits kunnen echter nog vele andere bronnen aangesloten worden om een totaalbeeld voor de organisatie te schetsen.

Bekijk de online demo

Qlik Sense als marktleider

Qlik Sense is speciaal ontworpen om enorme hoeveelheden data met behoud van analyse mogelijkheden overzichtelijk in beeld te brengen. Een organisatie die Business Intelligence toepast heeft een continu proces ingericht waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt. Daardoor kan de daaruit voortvloeiende informatie en kennis gebruikt worden in de besluitvorming. De organisatie definieert doelen (KPI’s) en kan deze continu monitoren met dashboards. Met deze dashboards kan ook ingezoomd worden op onderdelen, zodat afwijkingen direct onderzocht en bijgestuurd kunnen worden.

Uw eerste en meestal grootste databron is uw relatie- en ledenadministratie (CRM). De kracht van Business Intelligence biedt de mogelijkheid om nog verder te kijken en nog meer verbanden te gaan leggen. Hiervoor kunnen ook andere databronnen aangesloten worden zoals bijvoorbeeld het financiële pakket.

Zeg nou eerlijk u wilt toch ook:

 • Weten wat uw leden willen?
 • De groei of verloop van uw leden kunnen voorspellen?
 • Inefficiënte processen opsporen door de resultaten van afdelingen in kaart te brengen?
 • Betere ledeninformatie verzamelen?
 • Efficiënter leden werven?
 • Effectievere communicatie campagnes opzetten?
 • Direct inzicht krijgen in uw verlies- en winstrekening, begroting en daadwerkelijke omzet en kosten en debiteuren en crediteuren?

Dankzij de samenwerking tussen Qlik Sense en CCI Groep is dit vanaf nu mogelijk!

GartnerQlik als maker van QlikView en Qlik Sense wordt de afgelopen zes jaar gepositioneerd in het model van Gartner als één van de leiders op het gebied van BI software. Met Qlik Sense heeft u dus de nieuwste tool van één van de beste leveranciers op dit vakgebied in handen.

Beschikbare dashboards voor uw vereniging

Wanneer u Qlik Sense afneemt dan installeren we voor u een set aan voorbeeld interactieve dashboards zodat u al direct inzicht in de data van uw vereniging krijgt.

Contactregistratie: Krijg inzicht in uw contacten met uw leden
Met een interactief dashboard op het gebied van uw contactregistratie kunt u zien waarover uw leden contact met u zoeken en ook met welke afdeling van uw vereniging. U ziet welke onderwerpen besproken zijn en leven bij uw leden maar ook op welk gebied u echt toegevoegde waarde kunt bieden van hun lidmaatschap. Daarnaast kunt u ook intern een oogje in het zeil houden en controleren of uw medewerkers wel echt contactmomenten registreren.

ContactRegistratieVoorbeeld: bij deze vereniging gaf het interactieve dashboard direct inzicht in de belangrijkste onderwerpen waarover leden contact hadden met de vereniging


Er vallen direct een aantal zaken op:

 • Veel contact over verenigingszaken zoals lidmaatschap. Een aangepaste communicatie strategie heeft dit drastisch verbeterd.
 • Registratie discipline, het grijze deel laat zien dat nog niet alle registraties goed ingevuld werden en geeft daarmee houvast om het belang van deze registraties met de medewerkers te bespreken.
 • Direct zichtbaar waren ook de onderwerpen waarover de leden nauwelijks contact hadden met de vereniging. Ook dit was waardevolle input voor de communicatie strategie.
Leeftijd opbouw

Lidmaatschappen: Hoeveel leden heb ik en wat is het verloop?
Met een interactief dashboard op het gebied van lidmaatschappen kunt u direct de trends en ontwikkelingen in uw ledenbestand zien. Hoeveel verloop hebben we bijvoorbeeld, maar ook hoe de verdeling over het land is of welke vormen van lidmaatschap meer in trek zijn dan anderen. De lidmaatschappen van afdelingen of vakgroepen wordt op deze manier o.a. inzichtelijk.

Bijeenkomsten: Krijg inzicht in uw best bezocht bijeenkomsten en het rendement van persoonlijk uitnodigen
Met een interactief dashboard van uw bijeenkomsten ziet u welke bijeenkomsten het best bezocht zijn en wat het effect is van het persoonlijk uitnodigen van leden voor een bijeenkomt. Met informatie als gemiddeld aantal deelnemers en aantal verzonden uitnodigingen per persoon heeft u ook inzicht in de efficiëntie van dit deel van uw organisatie. U kunt hieruit bijvoorbeeld concluderen dat u vaker over een specifiek onderwerp een bijeenkomst moet organiseren of bepalen om dat juist niet meer te doen.

Case:
Neem nou bijvoorbeeld een vereniging waar jaarlijks zo’n 200 bijeenkomsten worden georganiseerd. Bijeenkomsten zijn natuurlijk alleen rendabel als er voldoende deelname is en in dit geval bleek dat de gemiddelde deelname ca 20 personen was.

Het interactief dashboard maakte het echter mogelijk om in te zoomen op alle bijeenkomsten met 10 of minder deelnemers. Dit bleken er ca 50 te zijn en bij die groep aan bijeenkomsten was het gemiddelde aantal deelnemers slechts ca 5. 

Verder inzoomen liet zien dat niet alle bijeenkomsten met minder dan 10 deelnemers waren geannuleerd wat volgens de interne werkafspraken wel had gemoeten.

OrderOverzichtEen goede financiële administratie verschaft u inzichten die van enorme waarde kunnen zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Financieel inzicht: In één oogopslag zien hoeveel orders er (op de webshop) zijn binnengekomen
Met een interactief dashboard van uw orders is de financiële gezondheid van uw vereniging direct visueel inzichtelijk. Naast de contributie is ook zichtbaar hoe bijvoorbeeld de verkoop van artikelen via de webshop of deelname aan (betaalde) bijeenkomsten verloopt.

Leden interesses: Welke onderwerpen worden door uw leden het meest gewaardeerd
Met een interactief dashboard van het aantal bekeken onderwerpen op uw website en ledennet ziet u welke berichten het meest gelezen worden en daarmee weet u dus welke onderwerpen uw leden het meest interessant vinden. U kunt deze informatie bekijken op zowel het niveau van onderwerpen (meta info groepen) als op (web)pagina niveau.

Wat is Business Intelligence?

Je kunt Business Intelligence zien als een zenuwstelsel dat door de hele vereniging loopt. Op allerlei plaatsen worden gegevens verzameld en via de zenuwbanen wordt deze informatie verzameld en omgezet in beslissingen. Door de enorme toename en beschikbaarheid van data is er steeds meer behoefte om deze data op een eenvoudige grafische manier tastbaar te maken zodat beter gezocht kan worden naar relevante verbanden en inzichten.

Een organisatie die Business Intelligence toepast heeft een continu proces waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt, zodat de daaruit resulterende informatie en kennis gebruikt kan worden in de besluitvorming.

De organisatie definieert doelen (KPI’s) en kan deze continue monitoren met dashboards. Met deze dashboards kan ook ingezoomd worden op onderdelen zodat afwijkingen direct onderzocht en bijgestuurd kunnen worden.

Business intelligence is dus naast data die met moderne tools gepresenteerd wordt, ook een continu proces in de organisatie van het definiëren van doelen en het daarop afstemmen van het verzamelen/registreren van gegevens. 

Voordelen van Business Intelligence


Tijdsbesparing
Organisaties besteden veel tijd aan het maken van rapportages. Door tijdsdruk worden veel belangrijke rapporten vaak niet gelezen. Belangrijke inzichten krijgen niet de gewenste opvolging wat cruciale gevolgen kan hebben voor uw vereniging. Met Business Intelligence kunt u real time inzicht in al uw data hebben, kunt u direct bijsturen waar nodig en inspelen op de kansen die zich voordoen.

Data integriteit – één waarheid
Doordat de data in één applicatie wordt samengevoegd, is er binnen de Business Intelligenge applicatie ook maar één waarheid. De weergave van correcte data en daaruit voortvloeiende correcte analyses zijn onlosmakelijk verbonden met goed management.

Lagere kosten, betere marges, hogere winsten
U heeft direct inzicht in uw belangrijkste bedrijfsprocessen en kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Met één muisklik bekijkt u een overzicht in uw applicatie op bijvoorbeeld het gebied van omzet, kosten en marges. Inzicht in uw KPI’s tot op detailniveau, maakt het nemen van slimmere beslissingen mogelijk, welke kunnen leiden tot lagere kosten en hogere winsten.

Handmatige en statische rapporten overbodig
Met deze applicatie bent u in staat om binnen de gehele organisatie de rapportagetijd te verminderen. U klikt direct door al uw data, zoekt verbanden, zoomt in waar nodig en analyseert tot op detailniveau. Vier “clicks” in de tool wordt gelijkgesteld aan 12 uur werk in gewone rapportages. Vanaf nu kunt u real time analyseren in plaats van statische rapporten te draaien.

Voor iedereen en overal toegankelijk
In tegenstelling tot traditionele Business Intelligence, waarbij slechts enkele mensen betrokken zijn bij het creëren van inzicht, biedt deze tool iedereen toegang tot de, voor hun rol, benodigde inzichten. Werkgroepen, afdelingen en complete business units krijgen eenvoudig toegang tot alle benodigde data om zo betere beslissingen te nemen.

Uit welke bronnen kan ik data halen?

Qlik Sense verbindt verschillende databronnen, inclusief real time datastromen. De tool kunnen wij zowel aan de traditionele databronnen zoals CRM als een financieel- en ERP systeem koppelen. Voor Livits is een data integratie ontwikkeld waardoor u kunt beschikken over alle data uit Livits. Maar hiernaast zijn we ook in staat om data te onttrekken uit bijvoorbeeld:

 • Google Analytics, ga bijvoorbeeld alle bezoektijden van pagina’s optellen per meta info tag en zie zo welke onderwerpen echt gelezen worden.
 • Social Media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, meet de uitstraling van uw organisatie en onderzoek wie trendzetters zijn in positieve (of negatieve) reacties
 • KvK, zie verbanden tussen bedrijven via de informatie van de kamer van koophandel
 • CBS, het walhalla voor de echte statistici met diepgaande achtergronden bij vele onderwerpen
 • KNMI (Weer), achterhaal of er vaker op webshop aankomen gedaan worden als het weer slecht is, zodat u daar met acties op kunt inspringen.
 • Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) Voertuigregistratie, analyseren van b.v. ouderdom van een wagenpark
 • De overheid, op https://data.overheid.nl/ zijn zo’n 7500 datasets beschikbaar van straatverlichting tot milieuzones
 • Nationaal Georegister - Geografische informatie vanuit vele invalshoeken
 • Kadaster - Data van het Nederlands kadaster
 • Alliander - Data over energieverbruik en elektriciteitsnetwerk
 • Afhankelijk van uw wensen worden in overleg met uw BI consultant van CCI Groep de juiste databronnen gekozen en aangesloten. 

Beschikbare dashboards voor uw vereniging

Wanneer u Qlik Sense afneemt dan installeren we voor u een set aan voorbeeld interactieve dashboards zodat u al direct inzicht in de data van uw vereniging krijgt.


Contactregistratie: Krijg inzicht in uw contacten met uw leden

Met een interactief dashboard op het gebied van uw contactregistratie kunt u zien waarover uw leden contact met u zoeken en ook met welke afdeling van uw vereniging. U ziet welke onderwerpen besproken zijn en leven bij uw leden maar ook op welk gebied u echt toegevoegde waarde kunt bieden van hun lidmaatschap. Daarnaast kunt u ook intern een oogje in het zeil houden en controleren of uw medewerkers wel echt contactmomenten registreren.

Contactregistratie CRM

Voorbeeld: bij deze vereniging gaf het interactieve dashboard direct inzicht in de belangrijkste onderwerpen waarover leden contact hadden met de vereniging. Er vallen direct een aantal zaken op:

 • Veel contact over verenigingszaken zoals lidmaatschap. Een aangepaste communicatie strategie heeft dit drastisch verbeterd.
 • Registratie discipline, het grijze deel laat zien dat nog niet alle registraties goed ingevuld werden en geeft daarmee houvast om het belang van deze registraties met de medewerkers te bespreken.
 • Direct zichtbaar waren ook de onderwerpen waarover de leden nauwelijks contact hadden met de vereniging. Ook dit was waardevolle input voor de communicatie strategie.


Lidmaatschappen: Hoeveel leden heb ik en wat is het verloop?

Met een interactief dashboard op het gebied van lidmaatschappen kunt u direct de trends en ontwikkelingen in uw ledenbestand zien. Hoeveel verloop hebben we bijvoorbeeld, maar ook hoe de verdeling over het land is of welke vormen van lidmaatschap meer in trek zijn dan anderen. De lidmaatschappen van afdelingen of vakgroepen wordt op deze manier o.a. inzichtelijk.

Leeftijd opbouw

Voorbeeld: Door het ledenbestand grafisch te presenteren in het interactieve dashboard, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, werd een belangrijk inzicht in het ledenbestand verworven. Niet alleen was de opbouw man/vrouw zeer gelijkmatig verdeeld maar bleek er ook een significant grote groep leden onder de 18. Deze inzichten hebben sturing gegeven aan de communicatie naar de leden waarbij een deel van de leden via de ouders geïnformeerd moesten worden.


Bijeenkomsten: Krijg inzicht in uw best bezocht bijeenkomsten en het rendement van persoonlijk uitnodigen

Met een interactief dashboard van uw bijeenkomsten ziet u welke bijeenkomsten het best bezocht zijn en wat het effect is van het persoonlijk uitnodigen van leden voor een bijeenkomt. Met informatie als gemiddeld aantal deelnemers en aantal verzonden uitnodigingen per persoon heeft u ook inzicht in de efficiëntie van dit deel van uw organisatie. U kunt hieruit bijvoorbeeld concluderen dat u vaker over een specifiek onderwerp een bijeenkomst moet organiseren of bepalen om dat juist niet meer te doen.

Case:
Neem nou bijvoorbeeld een vereniging waar jaarlijks zo’n 200 bijeenkomsten worden georganiseerd. Bijeenkomsten zijn natuurlijk alleen rendabel als er voldoende deelname is en in dit geval bleek dat de gemiddelde deelname ca 20 personen was.

Het interactief dashboard maakte het echter mogelijk om in te zoomen op alle bijeenkomsten met 10 of minder deelnemers. Dit bleken er ca 50 te zijn en bij die groep aan bijeenkomsten was het gemiddelde aantal deelnemers slechts ca 5. 

Verder inzoomen liet zien dat niet alle bijeenkomsten met minder dan 10 deelnemers waren geannuleerd wat volgens de interne werkafspraken wel had gemoeten.

Financieel inzicht: In één oogopslag zien hoeveel orders er (op de webshop) zijn binnengekomen
Met een interactief dashboard van uw orders is de financiële gezondheid van uw vereniging direct visueel inzichtelijk. Naast de contributie is ook zichtbaar hoe bijvoorbeeld de verkoop van artikelen via de webshop of deelname aan (betaalde) bijeenkomsten verloopt.

OrderOverzichtEen goede financiële administratie verschaft u inzichten die van enorme waarde kunnen zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.


Leden interesses: Welke onderwerpen worden door uw leden het meest gewaardeerd

Met een interactief dashboard van het aantal bekeken onderwerpen op uw website en ledennet ziet u welke berichten het meest gelezen worden en daarmee weet u dus welke onderwerpen uw leden het meest interessant vinden. U kunt deze informatie bekijken op zowel het niveau van onderwerpen (meta info groepen) als op (web)pagina niveau.

WebsiteBezoekenWaardevolle informatie omdat u nu heel specifiek kunt inspelen op de behoeften van uw leden.

Wat is Business Intelligence?

Je kunt Business Intelligence zien als een zenuwstelsel dat door de hele vereniging loopt. Op allerlei plaatsen worden gegevens verzameld en via de zenuwbanen wordt deze informatie verzameld en omgezet in beslissingen. Door de enorme toename en beschikbaarheid van data is er steeds meer behoefte om deze data op een eenvoudige grafische manier tastbaar te maken zodat beter gezocht kan worden naar relevante verbanden en inzichten.

Een organisatie die Business Intelligence toepast heeft een continu proces waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt, zodat de daaruit resulterende informatie en kennis gebruikt kan worden in de besluitvorming.

De organisatie definieert doelen (KPI’s) en kan deze continue monitoren met dashboards. Met deze dashboards kan ook ingezoomd worden op onderdelen zodat afwijkingen direct onderzocht en bijgestuurd kunnen worden.

Business intelligence is dus naast data die met moderne tools gepresenteerd wordt, ook een continu proces in de organisatie van het definiëren van doelen en het daarop afstemmen van het verzamelen/registreren van gegevens. 

Voordelen van Business Intelligence


Tijdsbesparing
Organisaties besteden veel tijd aan het maken van rapportages. Door tijdsdruk worden veel belangrijke rapporten vaak niet gelezen. Belangrijke inzichten krijgen niet de gewenste opvolging wat cruciale gevolgen kan hebben voor uw vereniging. Met Business Intelligence kunt u real time inzicht in al uw data hebben, kunt u direct bijsturen waar nodig en inspelen op de kansen die zich voordoen.

Data integriteit – één waarheid
Doordat de data in één applicatie wordt samengevoegd, is er binnen de Business Intelligenge applicatie ook maar één waarheid. De weergave van correcte data en daaruit voortvloeiende correcte analyses zijn onlosmakelijk verbonden met goed management.

Lagere kosten, betere marges, hogere winsten
U heeft direct inzicht in uw belangrijkste bedrijfsprocessen en kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Met één muisklik bekijkt u een overzicht in uw applicatie op bijvoorbeeld het gebied van omzet, kosten en marges. Inzicht in uw KPI’s tot op detailniveau, maakt het nemen van slimmere beslissingen mogelijk, welke kunnen leiden tot lagere kosten en hogere winsten.

Handmatige en statische rapporten overbodig
Met deze applicatie bent u in staat om binnen de gehele organisatie de rapportagetijd te verminderen. U klikt direct door al uw data, zoekt verbanden, zoomt in waar nodig en analyseert tot op detailniveau. Vier “clicks” in de tool wordt gelijkgesteld aan 12 uur werk in gewone rapportages. Vanaf nu kunt u real time analyseren in plaats van statische rapporten te draaien.

Voor iedereen en overal toegankelijk
In tegenstelling tot traditionele Business Intelligence, waarbij slechts enkele mensen betrokken zijn bij het creëren van inzicht, biedt deze tool iedereen toegang tot de, voor hun rol, benodigde inzichten. Werkgroepen, afdelingen en complete business units krijgen eenvoudig toegang tot alle benodigde data om zo betere beslissingen te nemen.

Uit welke bronnen kan ik data halen?

Qlik Sense verbindt verschillende databronnen, inclusief real time datastromen. De tool kunnen wij zowel aan de traditionele databronnen zoals CRM als een financieel- en ERP systeem koppelen. Voor Livits is een data integratie ontwikkeld waardoor u kunt beschikken over alle data uit Livits. Maar hiernaast zijn we ook in staat om data te onttrekken uit bijvoorbeeld:

 • Google Analytics, ga bijvoorbeeld alle bezoektijden van pagina’s optellen per meta info tag en zie zo welke onderwerpen echt gelezen worden.
 • Social Media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, meet de uitstraling van uw organisatie en onderzoek wie trendzetters zijn in positieve (of negatieve) reacties
 • KvK, zie verbanden tussen bedrijven via de informatie van de kamer van koophandel
 • CBS, het walhalla voor de echte statistici met diepgaande achtergronden bij vele onderwerpen
 • KNMI (Weer), achterhaal of er vaker op webshop aankomen gedaan worden als het weer slecht is, zodat u daar met acties op kunt inspringen.
 • Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) Voertuigregistratie, analyseren van b.v. ouderdom van een wagenpark
 • De overheid, op https://data.overheid.nl/ zijn zo’n 7500 datasets beschikbaar van straatverlichting tot milieuzones
 • Nationaal Georegister - Geografische informatie vanuit vele invalshoeken
 • Kadaster - Data van het Nederlands kadaster
 • Alliander - Data over energieverbruik en elektriciteitsnetwerk
 • Afhankelijk van uw wensen worden in overleg met uw BI consultant van CCI Groep de juiste databronnen gekozen en aangesloten.