NVB Verenigingssoftware CCI Groep NVB Verenigingssoftware CCI Groep
hero_antoon

NVB

Ivo Bolluijt, Webredacteur, Nederlandse Vereniging van Banken: ‘De vereniging was toe aan de volgende stap met toegankelijke dossiers, veelzijdige ledencommunicatie en toenemende behoefte aan kennisdeling, want onze leden stellen terecht hoge eisen aan online diensten. Anderzijds wilden wij investeren in een intranet om de dagelijkse bezigheden van onze medewerkers makkelijker en leuker te maken. CCI Groep heeft ons geholpen om inzichtelijk te maken wat onze daadwerkelijk behoeftes zijn en heeft deze vertaald naar een nieuw NVB-ledennet en een nieuw intranet.’

Wie

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Op het werk, privé en in vele andere situaties hebben we met geld te maken. Banken vervullen een sleutelrol in een duurzame economie en spelen een belangrijke rol in het leven van heel veel mensen. Banken zijn zich bewust van hun positie in de samenleving en de groeiende vraag naar transparantie en openheid. Namens de leden treden ze op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met deze partijen zoeken ze naar draagvlak om oplossingen voor vraagstukken te vinden.

Wat

NVB wilde een nieuw en modern leden- en intranet. Het Ledennet is voor de NVB van groot belang en vormt de verbindende factor waar de Vereniging van Banken vanuit haar kerntaken naar streeft. Ten opzichte van het voorgaande systeem diende het een meer toekomst vaste, stabiele en veilige omgeving te worden waarop de NVB haar informatie op vele manier met haar leden kan delen maar ook een omgeving waarop de NVB met haar leden kan samenwerken.

Oplossing

NVB en CCI hebben samen een vernieuwd intranet en ledennet gerealiseerd, het Livits CRM is uitgerold met een koppeling met het bestaande Decos DMS systeem. Op deze manier benut NVB ten volle de voordelen van de integratie van de functionaliteiten van content management (CMS), relatiebeheer (CRM) en documenten management (DMS). Bovendien heeft NVB de module Mobiel CRM afgenomen zodat medewerkers, ook als zij onderweg zijn, mobiel toegang hebben tot ledengegevens en documenten.

Websites

https://www.nvb.nl/
De Nederlandse Vereniging van Banken behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bankensector. Banken zijn van belang voor iedereen. Ze zijn de verbindende schakel tussen de bankensector, politiek en stakeholders. Samen met deze partijen werken ze proactief aan: een dienstbare, stabiele en competitieve bankensector.