KNB Verenigingssoftware CCI Groep KNB Verenigingssoftware CCI Groep
hero_antoon

KNB

Pauline Bannenberg (informatieadviseur bij KNB en projectleider voor dit project): “In een paar maanden tijd hebben we met CCI en onze vormgever de bestaande corporate website vernieuwd tot een frisse, eigentijdse site. Door de scrum-aanpak van het project liepen de bouw en inhoudelijke invulling van de site gelijk op. De samenwerking verliep prima.”

Wie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen. Ze stellen beroeps- en gedragsregels op en houden de vakbekwaamheid op peil met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Wat

Het doel van de KNB is om de communicatie met haar leden te verbeteren en de toegevoegde waarde van de beroepsorganisatie beter zichtbaar te maken voor haar leden. Onderdeel van de vraag is het koppelen van Livits met een ander systeem en de mogelijkheid om het pakket de komende jaren uit te breiden met nieuwe componenten.

De KNB heeft een besloten extranet, het NotarisNet, dat alleen toegankelijk is voor haar leden. Die kunnen daar informatie vinden die onmisbaar is voor hun dagelijkse praktijk en een goede praktijkuitoefening. Zij vinden er onder andere nieuws, modelakten, uitleg over de wet- en regelgeving die voor het notariaat van belang is, toegang tot de nodige registers, samenwerkingsgroepen, contactgegevens van de leden en het opleidingsaanbod van de KNB.

Ook hebben ze uiteraard een nieuwe corporate website die aansluit op de doelgroep en de wensen van nu.

Oplossing

Any place, any device, anytime
‘Sinds halverwege dit jaar is het mogelijk om in te loggen op NotarisNet zonder kantoorcertificaat. Dit betekent dat NotarisNet ook eenvoudiger vanuit huis of op de mobiele telefoon kan worden bekeken. Dat is fijn voor de gebruiker, maar dan moet die website ook wel echt goed te lezen zijn. Met de vernieuwde versie van NotarisNet kan dat. De site is, zoals dat zo mooi heet, responsive gemaakt. Of je hem nu opent op iPad, iPhone, Android, of een andere tablet, de site past zich hieraan aan.’

Nieuwe indeling informatie
‘In het oude NotarisNet was er een menu indeling met items als “Lobby”, “Rechtsgebieden” en “Regelgeving”. Hierdoor was het vaak onduidelijk welke informatie waar te vinden was. Moest je voor een wijziging in de Wet op het notarisambt nu bij “Regelgeving” zoeken of bij “Lobby”? Daarom is er nu gekozen voor een plattere menustructuur. Alle informatie is te vinden onder “Thema’s en onderwerpen”.

"Ook bestond de informatie op het oude NotarisNet vaak uit ellenlange teksten. Dit maakte het voor bezoekers moeilijk om snel te vinden wat ze zochten. Daarom is men gaan werken met veelgestelde vragen. Zo kunnen bezoekers de informatie snel scannen. Op deze manier hopen ze de gebruiksvriendelijkheid van NotarisNet te vergroten."

Andere weergave registers en applicaties
"Een andere in het oog springende verandering is de weergave van de registers en applicaties. In de menustructuur is dat een aparte ingang geworden. Alle registers en applicaties hebben een eigen button gekregen. De tekst hiervan kan groen, oranje of rood zijn. Deze kleur geeft de status van de applicatie aan. Als je op de button klikt, krijg je meer informatie over de applicatie en de eventuele storing. Men heeft op deze manier meteen overzicht van wat er aan de hand is."

op de coprorate website is met name het onderdeel ‘Werken bij de notaris’ uitgebreid en is de site responsive gemaakt. Ook aan de doelgroep ’studenten en scholieren’ wordt op de nieuwe site aandacht besteed. Zo zijn er testimonials te lezen en is er een filmpje te zien over de notariële studie. Dit project is volledig SCRUM aangepakt waarbij in sprints is samengewerkt.

Websites

 • http://www.knb.nl/
  De corporate site van het KNB bureau, die de visie en standpunten van KNB zichtbaar maakt voor de buitenwereld. De site ademt uit: actualiteit, deskundigheid en autoriteit zonder autoritair te worden.
 • http://www.notaris.nl/
  Een site die de consument helpt zich voor te bereiden op een gesprek met de notaris, zodat de consument beter begrijpt wat er besproken wordt en de beleving van dienstverlening op een hoger plan komt. Belangrijke onderdeel beslisbomen die een op maat gemaakt advies geven aan de bezoeker.
 • http://www.koopakteonline.nl/
  Een campagnesite voor consumenten m.b.t. contractuele zijde van de koop/verkoop van een woning, met online tests.
 • http://www.zozijnwenietgetrouwd.nl/
  Een campagnesite voor consumenten m.b.t. de inzet van een notaris bij relaties of het beëindigen daarvan. Ook hier een aantal online tests.
 • http://www.mijnbedrijfsvorm.nl/
  Een campagnesite over de adviesrol die de notaris heeft bij het kiezen van een bedrijfsvorm
 • https://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/home
  Deze website bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen.
 • https://www.vmn-notaris.nl
  VMN is een notariële specialistenvereniging op het gebied van mediation en scheidingsbemiddeling. 
 • Notarisnet
  De besloten omgeving voor de leden, voor het vrijelijk uitwisselen van kennis en informatie in de beroepsgroep. Doel is de toegevoegde waarde van de KNB zichtbaar maken voor de notarissen.