logo-actiz-grijs logo-actiz-wit
hero_antoon

ActiZ

Volgens Marten Van de Wetering, ICT coördinator bij ActiZ, zijn de modules van Livits dat CCI Groep 'op de plank heeft liggen' een pré voor ledenorganisaties zoals ActiZ. “Wij kunnen met de huidige websites onze leden ondersteunen in hun zorgondernemerschap. Tenslotte is ActiZ dé facilitator voor deze sector: wij zijn er door en voor onze leden. Daarnaast kunnen we ook preciezer rapporteren aan het management. De websites die CCI Groep samen met ons heeft gebouwd bieden ons met één systeem de mogelijkheid om onze dienstverlening te optimaliseren.”

Wie

ActiZ zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en daaraan verwante diensten. ActiZ discussieert mee in landelijke debatten en is spreekbuis voor de achterban in gesprekken met onder meer ministeries en zorgverzekeraars. ActiZ heeft ongeveer 400 leden die jaarlijks een omzet realiseren van ongeveer 12 miljard euro.

Wat

ActiZ wil de interactie tussen zowel de leden en ActiZ als leden onderling verbeteren, waardoor de betrokkenheid van de leden wordt vergroot. Het ledennet is een belangrijk onderdeel in deze doelstelling om de communicatie met en tussen haar leden te verbeteren. Door een totaaloplossing moet een kostenbesparing op lange termijn worden gerealiseerd. Onderdeel van de vraag is om het pakket de komende jaren uit te breiden met nieuwe componenten.

Oplossing

De wens van ActiZ om naar één geïntegreerd platform over te gaan waarbij leden meer informatie krijgen dan reguliere websitebezoekers is een feit. Niet langer is er sprake van een scheiding tussen website en ledennet. Om dit te benadrukken, en daarmee het ledenvoordeel zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van sleuteltjes en sneak previews. Een deel van het artikel is zichtbaar, een sleuteltje markeert dat je eerst moet inloggen om meer te lezen.

ActiZ wil graag thoughtleader zijn. Zij vinden het belangrijk een prominente bron te zijn waar het gaat om kennis rondom zorg. Zij heeft daarom besloten meer informatie openbaar te publiceren. De nieuwe opzet van de website ondersteunt daarin.

Ook is de indeling van de site kritisch onder de loep genomen. Een thema gestuurde inrichting is het resultaat. Onderwerpen en nieuws zijn ondergebracht in 7 thema’s, gelardeerd door gerelateerd nieuws, onderwerpen en contactpersonen.

Uiteraard is de website volledig responsive en is de site dus op elk moment, op elke plek en op elk device toegankelijk.

Websites

 • http://www.actiz.nl/
  De corporate site van ActiZ waarop o.a. de visie, standpunten een aantal dossiers van ActiZ en nieuws staan vermeld. De leden loggen in op het ledennet om hier hun belangrijkste informatie te vinden.
 • http://www.hetnieuweouderworden.nu/
  ActiZ is initiator om het gesprek aan te gaan over het nieuwe ouder worden en de veranderingen voor de zorg. Middels dit platform wordt hier bekendheid aangegeven. Middels verschillende live debatten probeert ActiZ het gesprek aan te gaan over het nieuwe ouder worden.
 • http://www.vertrouwenslieden.nl/
  De site voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Zij is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
 • http://www.vvtcao.nl/
  De online CAO van ActiZ, deze CAO geldt voor ca. 420.000 medewerkers.